663

millioner mangler tilgang på rent vann

6000

dør hver dag av mangel på rent vann

1000

kan få hjelp av 1 vannkilde

DU

Kan gjøre en forskjell

Facebook

Om vann for livet

Vann for Livet er et prosjekt i regi av Norges Røde Kors. Målet med prosjektet er å samle inn mest mulig penger for å finansiere vannprosjekter i ulike deler av verden.

I Norge er vann like selvfølgelig som luft. Det kommer ut av et rør i veggen uten at vi behøver å anstrenge oss det minste. Men slik er det ikke overalt. Mer enn 700 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Det er også grunnen til at 6000 mennesker dør hver eneste dag,
de fleste av dem barn.

Kvinner og barn bruke gjerne halve dagen for å hente vann – som ofte er urent. Etterpå er det sjelden tid eller krefter igjen til å gå på skole eller arbeid, og dermed fanges de i en ond sirkel av fattigdom og sykdom.

Vann for livet

Vann for livet jobber med vann- og sanitærprosjekter i Afrika, Asia og Sør-Amerika. I disse prosjektene handler det som oftest om å bore og grave nye brønner, sikre eksisterende vannkilder slik at disse gir trygt drikkevann, bygge latriner, sette opp enkle systemer for å håndtere søppel og drive opplæring om helse og hygiene.

Programmene våre bidrar til å:

 • gi folk bedre helse
 • forhindre spredning av sykdommer
 • styrke matvaresikkerheten
 • gi barna mulighet til å gå på skole

Røde Kors gir opplæring i hygiene, forbedrer de sanitære forholdene og etablerer lokale vannstyrer som drifter og vedlikeholder anlegg som gir tilgang til rent vann.

Om Vann

Det er nok vann på jorda til alle, men det er veldig ujevnt fordelt. Når vi i Norge kan bøye oss og drikke fra bekken, må man i andre deler av verden gå i mange timer for å hente det absolutt aller mest nødvendige. Den viktigste oppgaven er derfor å sørge for at menneskene kan benytte de vannkildene som finnes i lokalområdet.

Noen steder er vannkildene vanskeligere tilgjengelige enn andre. Kanskje er området geografisk utilgjengelig, kanskje er det komplisert å bore, eller kanskje gjør klimaet eller samfunnsforholdene det utfordrende å få tak i vannet. Da trenger man både spesielle ressurser og ekspertise.

Les siste nyheter

Informasjonsmateriell

Last ned Vann for Livet plakater og informasjonsfolder.

Last ned

Partnere

E-CO Energi har vært partner med Røde Kors siden 2013, hvor den største andelen av bidraget skal gå til «Vann for livet»-prosjekter internasjonalt med Burundi som fokusland. 

Les mer: E-CO Energi

Elkjøp er på alle måter et stort og toneangivende konsern. Firmaet har også vært Vann for Livets viktigste prosjektpartner gjennom flere år og har vært med på å virkeliggjøre mange vannprosjekter. Det er fordi Elkjøp ønsker å bidra til samfunnet de er en del av.

Les mer: Elkjøp

Frognerseteren Restaurant ble i mai 2009 med på prosjektet Vann for Livet. De bestemte seg for å ta fem kroner for hvert glass vann som ble tappet i Kafe Seterstua. Deretter bidrar Frognerseteren Restaurant med et like stort beløp.

Les mer: Frognerseteren

GK Gruppen er en ledende totalteknisk entreprenør- og servicepartner. GK ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, også utenfor landets grenser, og støtter Vann for Livet. Fra før har GK blant
annet finansiert byggingen av en førskole i Lesotho. Denne sto ferdig i 2006. GK har vært Røde Kors partner siden 2005.

Les mer: GK Gruppen AS

Kommunikasjonshuset Oktan er initiativtager til
Vann for Livet-prosjektet, og står bak strategi- og markedsføringsarbeid. I tillegg bidrar de med prosjektadministrasjon.

Les mer: Oktan

September 2015 inngikk TESS en treårig partnerskapsavtale med Røde Kors om å støtte Vann for livet. Prosjektet har en naturlig link til TESS’ kompetanse innen slanger og slangetilbehør. TESS vil i tillegg til den økonomiske ytelsen bidra med sin kompetanse til Røde Kors’ vann- og sanitærprosjekter. Samfunnsansvar i nærmiljøet er viktig for TESS derfor vil de rekruttere medarbeidere til frivillige aktiviteter i Norge.

Les mer: TESS

Anleggsgartnermester Wikholm opererer i hovedsak i bergensområdet og leverer blant annet trepleie, kantklipping, kosting, lekeplasser, trafikksikring, brøyting og skjøtsel av utomhusarealer. Anleggsgartnermester Wikholm AS er fra 2017 partner til Vann for livet. 

Les mer: Wikholm AS

Prosjekter

Røde Kors styrker lokalsamfunnenes evne til å møte humanitære vanskeligheter i et langsiktig perspektiv.
Vi legger spesielt vekt på lokalbasert helseopplysning, sykdomsforebyggende arbeid og vann- og sanitærprogrammer. For å oppnå den helsegevinsten
vi ønsker, består programmene våre av forskjellige aktiviteter som samlet utfyller hverandre:

 • Bore og grave nye brønner, sikre kildeutspring, bygge naturlige filtre av grus og sand samt bygge oppsamlingssystemer for regnvann.
 • Bygge latriner og etablere enkle søppelhåndteringssystemer.
 • Styrke lokalsamfunnets evne til å forvalte vann- og sanitærinfrastruktur ved å opprette vannkomiteer og trene Røde Kors-frivillige.
 • Øke folks bevissthet rundt helse og hygiene gjennom opplysningskampanjer og ved opplæring, og slik hindre spredning av diaré, kolera og andre vannbårne sykdommer.

Metodene for å sikre befolkningen tilgang på rent vann varierer. De er avhengig av blant annet natur, klima og infrastruktur i de enkelte områdene. Vann- og sanitærprogrammene jobber også for å styrke lokalsamfunnenes evne til å tilpasse seg langvarige tørkeperioder og dermed bedre folks matvaresikkerhet. Særlig viktig er det å bedre forholdene for de mest utsatte gruppene i samfunnet, som foreldreløse og spesielt sårbare barn. Denne typen helhetlige hjelpeprogrammer hjelper også lokalsamfunnene til å klare seg selv i fremtiden.

Prosjekter i Pakistan

I Pakistan er en av utfordringene at grunnvannet i flere områder er saltvann. Norges Røde Kors jobber sammen med Pakistan Røde Halvmåne for å finne måter for å avsalte vannet, samtidig som det jobbes med å bygge brønner, informere om helse og sanitærforhold og mye mer.

Les mer: Prosjekter i Pakistan

Prosjekter i Libanon

Libanon Røde Kors (LRC) leverer vann- og sanitærtjenester til syriske flyktninger og sårbare lokalsamfunn med hovedformål å oppfylle fundamentale behov, bevare verdighet og forhindre helserisiko. LRC har jobbet med vann- og sanitærprosjekter siden 2014, og dekker i hovedsak behov i områder der andre organisasjoner ikke er til stede eller ikke har tilgang.

Les mer: Prosjekter i Libanon

Prosjekter i Nepal

I Nepal lever omtrent 43 % av befolkningen på 27
millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Bare
27 % av befolkningen har tilgang til sanitærfasiliteter,
og selv om 80 % har tilgang til drikkevann så er ikke
det rent vann.

Les mer: Prosjekter i Nepal

Prosjekter i Burundi

I Burundi har Orphan and other Vulnerable Children (OVC)-programmet blitt gjennomført i Ruyigi-distriktet fra 2009 til 2016, hvor vannprosjekter har vært hovedfokuset. I programmet har det særlig blitt lagt vekt på å sikre vannkilder for å sørge for rent vann til lokalbefolkningen. Siden programmet startet opp er totalt 160 vannkilder blitt sikret, noe som har hjulpet over 12 000 husholdninger og gitt 21,7 liter rent vann hvert sekund.

Les mer: Prosjekter i Burundi

Prosjekter i Madagaskar

I siste halvdel av 2016 er det satt i gang aktivitet i 12 nye lokalsamfunn, og arbeid i ytterligere åtte områder er planlagt. Arbeidet med 173 latriner er fullført og arbeidet med 50 til er allerede i gang. Det er også laget 180 SanPlat (Sanitation Platform, latrineskiver) som vil bli gitt til husholdninger i løpet av dette året.

Les mer: Prosjekter i Madagaskar

Bli partner

Tilgang på rent drikkevann og gode sanitære forhold er en grunnleggende forutsetning for god helse. Derfor jobber Røde Kors kontinuerlig med å sikre framtidige inntektskilder til vann- og sanitærprosjekter som er et svært viktig element i å bygge motstandsdyktige lokalsamfunn.

I samarbeid med våre partnere bidrar vi til:

 • Bedre helse
 • Forhindre spredning av sykdommer
 • Bedre matvaresikkerhet
 • Gi barn mulighetene til å gå på skole

Ønsker du mer informasjon eller et møte om Vann for Livet – ta gjerne kontakt med oss,

Klaus Adde
Telefon: 911 58 973
E-post: klaus.adde@oktan.no

Ann Christin Håland
Telefon: 950 24 233
Epost: ann.haland@redcross.no

Tips en venn om Vann for livet!