6000

dør hver dag av mangel på rent vann

1000

mennesker får hjelp av 1 vannkilde

120000

kroner for å utvikle en vannkilde

DU

Kan gjøre en forskjell

Facebook

Om vann for livet

Vann for Livet er et prosjekt i regi av Norges Røde Kors. Målet med prosjektet er å samle inn mest mulig penger for å finansiere vannprosjekter i ulike deler av verden.

I Norge er vann like selvfølgelig som luft. Det kommer ut av et rør i veggen uten at vi behøver å anstrenge oss det minste. Men slik er det ikke overalt. Mer enn 700 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Det er også grunnen til at 6000 mennesker dør hver eneste dag,
de fleste av dem barn.

Kvinner og barn bruke gjerne halve dagen for å hente vann – som ofte er urent. Etterpå er det sjelden tid eller krefter igjen til å gå på skole eller arbeid, og dermed fanges de i en ond sirkel av fattigdom og sykdom.

Vann for livet jobber for å skaffer mennesker tilgang til rent vann. Det gjør vi gjennom å bore brønner, sikre vannkilder, bygger latriner og drive opplæring i hygiene.

Programmene våre bidrar til å:

 • gi folk bedre helse
 • forhindre spredning av sykdommer
 • styrke matvaresikkerheten
 • gi barna mulighet til å gå på skole

Røde Kors gir opplæring i hygiene, forbedrer de sanitære forholdene og etablerer lokale vannstyrer som drifter og vedlikeholder anlegg som gir tilgang til rent vann.

Om Vann

Det er nok vann på jorda til alle, men det er veldig ujevnt fordelt. Når vi i Norge kan bøye oss og drikke fra bekken, må man i andre deler av verden gå i mange timer for å hente det absolutt aller mest nødvendige. Den viktigste oppgaven er derfor å sørge for at menneskene kan benytte de vannkildene som finnes i lokalområdet.

Noen steder er vannkildene vanskeligere tilgjengelige enn andre. Kanskje er området geografisk utilgjengelig, kanskje er det komplisert å bore, eller kanskje gjør klimaet eller samfunnsforholdene det utfordrende å få tak i vannet. Da trenger man både spesielle ressurser
og ekspertise.

Les siste nyheter

Informasjonsmateriell

Last ned Vann for Livet plakater og informasjonsfolder.

Last ned

forside_bilde1

Partnere

September 2015 inngikk TESS en treårig partnerskapsavtale med Røde Kors om å støtte Vann for livet. Prosjektet har en naturlig link til TESS’ kompetanse innen slanger og slangetilbehør. TESS vil i tillegg til den økonomiske ytelsen bidra med sin kompetanse til Røde Kors’ vann- og sanitærprosjekter. Samfunnsansvar i nærmiljøet er viktig for TESS derfor vil de rekruttere medarbeidere til frivillige aktiviteter i Norge.

Les mer: TESS

GK er en ledende totalteknisk entreprenør og servicepartner. GK ønsker å bidra til en bærekraftig

utvikling, også utenfor landets grenser, og støtter Vann for Livet. Fra før har GK blant
annet finansiert byggingen av en førskole i Lesotho. Denne sto ferdig i 2006. GK har vært Røde Kors partner siden 2005.

Les mer: GK Konsern AS

Elkjøp er på alle måter et stort og toneangivende konsern. Firmaet har også vært Vann for Livets viktigste prosjektpartner gjennom flere år og har vært med på å virkeliggjøre mange vannprosjekter. Det er fordi Elkjøp ønsker å bidra til samfunnet de er en del av.

Les mer: Elkjøp

Bonaqua er prosjektpartner for Vann for Livet med en egen kampanje. Kampanjen innebærer at hver gang du kjøper en flaske Bonaqua, gir du samtidig tre liter rent vann til Afrika. Flasken koster det samme som før, men konsekvensene er blitt større.

Les mer: Bonaqua

Frognerseteren Restaurant ble i mai 2009 med på prosjektet Vann for Livet. De bestemte seg for å ta fem kroner for hvert glass vann som ble tappet i Kafe Seterstua. Deretter bidrar Frognerseteren Restaurant med et like stort beløp.

Les mer: Frognerseteren

Kommunikasjonshuset Oktan er initiativtager til
Vann for Livet-prosjektet, og står bak strategi- og markedsføringsarbeid. I tillegg bidrar de med prosjektadministrasjon.

Les mer: Oktan

E-CO Energi inngikk i desember 2013 en treårig partneravtale med Røde Kors hvor den største andelen av bidraget skal gå til «Vann for livet»-prosjekter internasjonalt. Rent vann er kritisk både i den akutte fasen etter katastrofer, men også i det langsiktige humanitære arbeidet. For E-CO Energi, Norges nest største vannkraftprodusent, er vann en helt nødvendig ressurs, og det er derfor naturlig for de å støtte Røde Kors sitt arbeid i «Vann for livet»-prosjektene.

Les mer: E-CO Energi

prosjekter_kart_oppdatert_28

Prosjekter

Røde Kors styrker lokalsamfunnenes evne til å møte humanitære vanskeligheter i et langsiktig perspektiv.
Vi legger spesielt vekt på lokalbasert helseopplysning, sykdomsforebyggende arbeid og vann- og sanitærprogrammer. For å oppnå den helsegevinsten
vi ønsker, består programmene våre av forskjellige aktiviteter som samlet utfyller hverandre:

 • Bore og grave nye brønner, sikre kildeutspring, bygge naturlige filtre av grus og sand samt bygge oppsamlingssystemer for regnvann.
 • Bygge latriner og etablere enkle søppelhåndteringssystemer.
 • Styrke lokalsamfunnets evne til å forvalte vann- og sanitærinfrastruktur ved å opprette vannkomiteer og trene Røde Kors-frivillige.
 • Øke folks bevissthet rundt helse og hygiene gjennom opplysningskampanjer og ved opplæring, og slik hindre spredning av diaré, kolera og andre vannbårne sykdommer.

Metodene for å sikre befolkningen tilgang på rent vann varierer. De er avhengig av blant annet natur, klima og infrastruktur i de enkelte områdene. Vann- og sanitærprogrammene jobber også for å styrke lokalsamfunnenes evne til å tilpasse seg langvarige tørkeperioder og dermed bedre folks matvaresikkerhet. Særlig viktig er det å bedre forholdene for de mest utsatte gruppene i samfunnet, som foreldreløse og spesielt sårbare barn. Denne typen helhetlige hjelpeprogrammer hjelper også lokalsamfunnene til å klare seg selv i fremtiden.

Prosjekter i Nepal

Store nedbørsmengder i første halvdel av august måned forårsaket massive oversvømmelser og en rekke jordskred i 24 distrikter i ulike deler av Nepal. Ifølge distriktenes egne rapporter har 176 515 mennesker blitt rammet. 48 500 mennesker er blitt drevet på flukt, 229 mennesker er omkommet og mer enn 100 er savnet.

Les mer: Prosjekter i Nepal

Prosjekter i Filippinene

Filippinene er et av de mest katastrofeutsatte landene i verden. I november 2013 ble store deler av landet truffet av tyfonen Haiyan. Dette var den sterkeste tyfonen som noensinne har rammet landet, og den forårsaket massive ødeleggelser.

Les mer: Prosjekter i Filippinene

Prosjekter i Somalia

I Somaliland opplever befolkningen i økende grad tørke, flom, sykdomsutbrudd, og konflikt. Etter den alvorlige tørken på Afrikas Horn i 2011 ønsket vår samarbeidspartner, Somalia Røde Halvmåne å starte opp et prosjekt som adresserer kompleksiteten av befolkningens sårbarhet og reduserer de underliggende årsakene.

Les mer: Prosjekter i Somalia

Prosjekter i Vietnam

Bedre vann- og sanitærforhold utgjør en sentral del av prosjektet som er finansiert av Røde Kors i Norge i perioden 2013-2016. I andre halvdel av 2014 har mer enn 7.400 mennesker i åtte lokalsamfunn fått hjelp gjennom programmet, som omfatter etablering av infrastruktur samt utdanningstiltak innen hygiene.

Les mer: Prosjekter i Vietnam

Prosjekter i Lesotho

Lesotho Røde Kors har fortsatt sitt arbeid med fokus på programmer for hygieneforbedring samt for økt bevissthet rundt sanitære forhold. Frivillige har gjennomgått treningsworkshops, hvorpå de har gjennomført bevisstgjørende tiltak i sine egne landsbyer.

Les mer: Prosjekter i Lesotho

Prosjekter i Kenya

Det nordøstlige Kenya er preget av store, tørre områder hvor tilgang til rent drikkevann er en utfordring. Med støtte fra Vann for Livet har Norges Røde Kors opprettet et prosjekt i Garissa i nordøst Kenya.

Les mer: Prosjekter i Kenya

Prosjekter i Burundi

Den største nyheten fra Burundi er fullføringen av vannanlegget ”Inangereke Gravity Flow System” i kommunen Gisuru i Ruyigi-distriktet. Lokale Røde Kors-frivillige har spilt en sentral rolle både i organiseringen og gjennomføringen på stedet.

Les mer: Prosjekter i Burundi

forside_bilde2

Bli partner

Tilgang på rent drikkevann og gode sanitære forhold er en grunnleggende forutsetning for god helse. Derfor jobber Røde Kors kontinuerlig med å sikre framtidige inntektskilder til vann- og sanitærprosjekter som er et svært viktig element i å bygge motstandsdyktige lokalsamfunn.

I samarbeid med våre partnere bidrar vi til:

 • Bedre helse
 • Forhindre spredning av sykdommer
 • Bedre matvaresikkerhet
 • Gi barn mulighetene til å gå på skole

Ønsker du mer informasjon eller et møte om Vann for Livet – ta gjerne kontakt med oss,

Klaus Adde
Telefon: 911 58 973
E-post: klaus.adde@oktan.no

Jeanette Steig Lid
Telefon: 472 45 304
Epost: jeanette.lid@redcross.no

Tips en venn om Vann for livet!